Government of Nepal
Ministry of Culture, Tourism & Civil Aviation

Department of Archaeology
National Numismatics Museum
Chhauni, Kathmandu

Rules and Regulations and Policy

S.N Title  
     1   Ancient Monuments Preservation Rule 2046(1989) English  Nepali
    2 National Culture Policy 2067 (2010) Download
    3 Covid-19 Museum Operation Guideline Download
    4 Rules & Regulations for Visitors Download
 • कृपया संग्रहालय हाताभित्र प्रवेश गर्दा टिकट आफ्‌नो साथमा राख्नु होला ।
 • संग्रहालय अवलोकनकर्ताले आफ्नो सानो पर्स बाहेक अन्य सामानहरु तोकिएको लकरमा राख्नुपर्ने छ। बहुमूल्य सामान भएमा सोको जिम्मा आफैले लिनुपर्ने छ । र लकर सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेको छ ।
 • संग्रहालयभित्र कुनै पनि हातहतियार तथा जनावर लिई प्रवेश गर्न पाईने छैन।
 • संग्रहालयभित्र मादक पदार्थ तथा धुम्रपान गर्न सख्त निषेध गरिएको छ ।
 • संग्रहालयभित्र गालीगलौज, हुलहुल्जत गरि वातावरणलाई खलबल्याउन पाईने छैन ।
 • संग्रहालयमा तोकिएको स्थानमा मात्र फोहोर मैला फाल्न पर्नेछ ।
 • संग्रहालयभित्र प्रर्दशनमा रहेका वस्तुहरु हातले छुने, कोट्याउने जस्ता क्रियाकलाप गर्न सख्त निषेध गरिएको छ ।
 • दर्शकहरुबाट प्रर्दशनमा राखिएका सामाग्रीहरुको टुटफुट भएमा उक्त सामाग्रीहरुको मूल्यांकन गरि सम्बन्धित व्यक्तिबाटै सोको क्षतिपूर्ति गराईने छ ।
 • स-साना बालबालिकाहरु लिएर संग्रहालय अवलोकन गर्न आउनु हुने अभिभावकहरुले आफ्‌ना बालबालिकाको सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने छ ।
 • शनिबार विद्यालयको पत्र लिई आएमा विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ ।
 • प्रवेश टिकट विक्री संग्रहालय बन्द हुनुभन्दा ४५ मिनेट अघि बन्द हुनेछ ।
 • सवारी साधन तोकिएको स्थानमा मात्र पाकिङ्ग गर्नु पर्नेछ ।

Notices